Ubezpieczenia społeczne

Kancelaria prowadzi sprawy przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, a także reprezentuje strony w odwołaniach od orzeczeń Wojewódzkich Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Podstawowe kategorie spraw to sprawy o:

  • prawo do różnego rodzaju zasiłków i świadczeń (zasiłek chorobowy, macierzyński, świadczenie rehabilitacyjne, jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych),
  • prawo do emerytury lub renty,
  • zwrot świadczeń nienależnie pobranych,
  • podleganie ubezpieczeniom społecznym,
  • o ustalenie stopnia niepełnosprawności lub niepełnosprawności dziecka.

Prawnik, który rozwiąże Twoje problemy

Zapraszam zatem wszystkich tych, którzy potrzebują prawnika specjalizującego się w ubezpieczeniach społecznych do mojej Kancelarii mieszczącej się w Katowicach.