Specjalizacje

Prawo pracy

Prawo pracy

Przypadki pasujące do gałęzi prawa, jaką jest prawo pracy, nierzadko są czasochłonne i skomplikowane. Z uwagi na to pomoc w tej dziedzinie powinni świadczyć prawnicy z odpowiednią wiedzą oraz praktyką.

Read more

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne

Kancelaria Rabenda doradza w sytuacjach przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, jak również zapewnia pełnomocnictwo w sądzie w odwołaniach od orzeczeń Wojewódzkich Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Read more

Prawo medyczne

Prawo medyczne

Kancelaria Rabenda bierze udział w rozprawach sądowych przed sądem cywilnym bądź karnym, które odnoszą się do błędów w sztuce lekarskiej. Reprezentuje też lekarzy oraz pacjentów w procesach przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Read more

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Sytuacje związane z prawem rodzinnym są trudne i męczące ze względu na przeżycia, emocje oraz uczucia, które niewątpliwie są obecne podczas rozpraw. Dlatego pomoc obiektywnego prawnika okaże się niezbędna.

Read more

Prawo cywilne

Prawo cywilne

To gałąź prawa, która odnosi się do sytuacji przydarzających się każdego dnia: podczas robienia zakupów, w trakcie remontowania mieszkania czy brania kredytu w banku.

Read more