Prawo pracy

Z prawem pracy do czynienia mają niemal wszyscy. Sprawy związane z prawem pracy, co nie ulega wątpliwości, nie należą do łatwych. Dlatego też pomoc prawna w tym zakresie powinna być świadczona przez osoby z bogatym doświadczeniem w tej dziedzinie. W obszarze tym występuje wiele problemów.

Kancelaria prowadzi sprawy m.in. o:

  • ochronę trwałości stosunku pracy (w tym odwołania od wypowiedzeń stosunku pracy czy oświadczeń o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia);
  • ustalenie istnienia stosunku pracy;
  • wynagrodzenie i jego poszczególne składniki m.in. wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych;
  • odszkodowania za mobbing czy za dyskryminację w zatrudnieniu;
  • wydanie lub sprostowanie świadectwa pracy;
  • ustalenie wypadku przy pracy.

Prowadzenie sporów sądowych oraz doradztwo prawne

Oprócz prowadzenia sporów sądowych – Kancelaria zajmuje się doradztwem prawnym, w tym na rzecz pracodawców, mając na celu zmniejszenie ryzyka powstania sporów, poprzez: sporządzanie projektów umów z zakresu prawa pracy, projektów aktów prawa zakładowego, tj. regulaminów pracy, wynagradzania itd.

Prawnik, który rozwiąże Twoje problemy

Zapraszam zatem wszystkich tych, którzy potrzebują prawnika specjalizującego się w prawie pracy do mojej Kancelarii mieszczącej się w Katowicach.